Spreading Islam Through Daawah
iidac-logo

Zakat

Zakat for Asnaf 

(July 2021)

Zakat for Asnaf (July 2021)

Zakat for Asnaf 

(May 2021)

Zakat for Asnaf (May 2021)

Zakat for Asnaf 

(Nov 2020)

Zakat for Asnaf (Nov 2020)

Zakat for Asnaf 

(Sept 2021)

Zakat for Asnaf (Sept 2021)

Kurniaan Zakat YMM Tg Anis Bt Tg Abdul Hamid

Kurniaan Zakat YMM Tg Anis Bt Tg Abdul Hamid

Majlis Sumbangan Zakat

Majlis Sumbangan Zakat